Trainingen

Werken met baby's - voor beroepskrachten

Foto Liesbeth Zaaijer-Duijvelshoff
Incompany-training

Wilt u de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? U leert volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken,  een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria.


Data:

U kunt zelf contact opnemen met een gecertificeerde externe trainer (zie lijst externe trainers).

Duur:

Acht bijeenkomsten, waarvan de eerste en laatste 3 uur duren en de rest 2,5 uur. De studiebelasting is 40 uur.

Kosten:

De externe trainer bepaalt zelf de prijs per deelnemer of trainingsgroep en maakt afspraken op maat.

Groepsgrootte:

Maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:

U ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op basis van tachtig procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.


Deelnemers over de training:

 • Het werken is nu nog leuker en eigenlijk rustiger geworden. En ook persoonlijker.
 • Het werkt prettiger en ben blij de cursus gevolgd te hebben.
 • Ik vond het een leuke, leerzame cursus. Ik heb hier dingen geleerd die ik op school niet krijg.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden
 • minimaal MBO-3 niveau.

Doel

Deze training helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoedmateriaal
 • en de samenwerking tussen collega’s en met ouders. 

Resultaat

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Inhoud

De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

 1. visie op baby's en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie
 4. structuur en continuïteit
 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 8. samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen.

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training. De opzet van de training is in 2012 herzien (zie onderzoek: Kwaliteitsimpuls cursus werken met baby's).

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Certificering verplicht in 2023

Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria. U kunt de training door een gecertificeerde zelfstandige trainer laten uitvoeren. Lees meer over de certificering en keuze van trainers.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Raadpleeg de FAQ of e-mail: training@nji.nl.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies