Actueel

Nieuws van het NJi

Wilt u wekelijks per e-mail op de hoogte blijven van onze activiteiten en producten en het laatste nieuws uit het jeugdveld? Neemt u dan een gratis abonnement op Nieuwsbrief Jeugd.

Overdracht Oog voor interactie

Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor interactie over aan het ROC van Amsterdam. De training bestaat uit een zestal bijeenkomsten waarin pedagogisch medewerkers hun communicatie met kinderen verbeteren door de inzet van interactievaardigheden.

'Leer kinderen om te gaan met onzekerheid'

De angst voor besmetting met het coronavirus was de afgelopen weken voor ouders reden om hun kind thuis te houden en voor onderwijs en opvang reden om kinderen met een snotneus te weren. Over neusverkoudheid bij jonge kinderen heeft het RIVM nu duidelijkheid geschapen, maar zo lang er geen geneesmiddel of vaccin is tegen dit coronavirus, blijven we leven met angst en onzekerheid, signaleert Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Angst is een slechte raadgever als die het belang van het kind overstijgt. We moeten kinderen juist leren omgaan met onzekerheid.'

Kind en jongere laten stem horen via #ikpraatmee

Een van de initiatieven die kinderen en jongeren sinds 19 mei helpen hun stem te laten horen is #ikpraatmee. 'Het is belangrijk dat jongeren opkomen voor hun stem', zegt Willeke van Sleeuwen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het is goed om te zien met welke ideeën en initiatieven jongeren zelf komen. Er blijven desondanks ook kinderen die niet gehoord worden.'

'Jeugdstelsel is nog steeds te verkokerd'

De invoering van passend onderwijs heeft de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd, maar niet alle verwachtingen van leraren en ouders waargemaakt, bleek op 27 mei uit de evaluatie van het passend onderwijs. In de uitzending van De Monitor op 1 juni vroegen onderwijsprofessionals om meer jeugdhulp op school voor kinderen in een kwetsbare positie. Zowel de evaluatie als het tv-programma laten zien dat het zorgstelsel nog steeds te verkokerd is, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut.

Jeugd praat mee over samenleven in coronatijd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren meepraten over hoe we in Nederland in de coronatijd kunnen samenleven. Het gaat immers ook om hun leven en hun toekomst. Het Nederlands Jeugdinstituut vraagt kinderen en jongeren om mee te denken.

Samen werken aan feitenonderzoek jeugdbescherming

Het feitenonderzoek in de jeugdbescherming vraagt om verbeteringen en daar zijn mogelijkheden voor. Daarbij is het belangrijk dat professionals en cliënten samenwerken op basis van zoveel mogelijk gelijkwaardigheid, ondanks het gedwongen karakter van die samenwerking. Dat blijkt uit de studie Samen werken aan feitenonderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

'Gezinnen veerkrachtiger dan verwacht'

Gezinnen vertonen veerkracht onder de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het zicht op problemen, kansenongelijkheid tussen kinderen, druk op hulpverleners en de financiële positie van organisaties. Dat blijkt uit een online enquête die Garage2020 uitvoerde met medewerking van het Nederlands Jeugdinstituut.

Basisscholen en kinderopvang weer open

Op 11 mei gaan het primair onderwijs, het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd, kinderopvangcentra en de bso weer van start. Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor om per 2 juni als '1,5-meterschool' open te gaan. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar mogen weer in de buitenlucht in groepsverband sporten. Dat maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie van 21 april.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies